In 1680 werd deze regel tekst, zoals hieronder in de afbeelding is te zien, geschreven. Het is een stukje uit de grondlijst, waarop de naam Tolboom voor het eerst gebruikt werd. Claas Jacobs Tolboom is niet de rechtstreeks voorvader van de familie Tolboom. Hij boerde wel op dezelfde boerderij bij de tol en hij gebruikte voor het eerst de naam ‘Tolboom’.

claes_jacobs_tolboom_handtekening


Tolboom

In 1643 is er voor het eerst sprake van ‘een heck voor aen de hoogsteechse wech’. Met ‘een heck’ wordt een tolboom genoemd. Dit heck stond vlakbij de boerderij van Jacob Claes die in 1658 overleed. Niet bekend is wanneer hij is geboren.

Uit het Outschiltboeck (belastingboek) in het kwartier Eemland uit 1599 blijkt dat hij al belasting betaalde voor het gebruik van de grond.

zo_zag_een_tolboom_eruit


Aen de Laack
Zijn zoon, Cleas Jacobs, trouwde omstreeks 1665 met Geertje Evertsdr. Hij bleef op de boerderij, waar ook al zijn vader en grootvader gewoond en gewerkt hadden. Cleas gebruikte tot en met 1679 de toenaam ‘aen de Laack’ en wordt in 1680 in de jaarlijkse inventaris van het grondgebruik voor het eerst ‘Claas (of Claes) Jacobs Tolboom’ genoemd.

Dat had echter geen invloed op het ontstaan van de geslachtsnaam Tolboom, want hij stierf kinderloos. Z’n weduwe Geertje Evertsdr, huwde in 1682 met Jan Janz van Doorn, die het boerenbedrijf aan de Hogesteeg bij de tolboom voortzette. Geertje stierf niet erg lang daarna kinderloos.


Jan Jansz Tolboom
Jan Janz (?-1738), die zich ook Tolboom ging noemen, hertrouwde in 1687 met Dirckie Willemsdr van Couwenhoven (?-1729). Dit echtpaar bleef de (toe)naam Tolboom gebruiken. Alle mensen die de naam Tolboom dragen, stammen van dit echtpaar af.

Het is niet slechts een veronderstelling, dat de tolboom nabij de boerderij aan de Hogesteeg de oorsprong is van de geslachtsnaam Tolboom.
Het keiharde bewijs werd gevonden in een akte van notaris Antony van Brinckesteijn. Alle rechten en plichten voor het passeren en onderhouden van de weg en het hek werden hierin geregeld.

In deze akte (ondertekend 10 juli 1685) staat de passage “dat alsdan daer is gestelt den tolboom dat die tolboom stond onder de gerechte van sevenhuijsen bij de huysinge van Claes Jacobs welcke Claes Jacobs daer van de naem becomen heeft soo langh hij leefde van Claes Tolboom”.

 

De hoge steeg

bron: Genealogie Tolboom